Personuppgifter

Personuppgifter

Insamling och hantering av personuppgifter

SOBK samlar in så lite personuppgifter som möjligt, bara det som är nödvändigt för att kunna driva föreningen.

Personnummer, namn, adress, mobiltelefonnummer, e-postadress. All information lagras i medlemsregistret i riksidrottsförbundets system IdrottOnline.

Digital hantering ger hög säkerhet

IdrottOnline innehåller funktioner för föreningar att söka medel från Riksidrottsförbundet (som LOK-stöd och Idrottslyft) samt för administration av utbildningar för både föreningar och förbund.

Säkerheten i systemet bygger på personnummer och föreningars organisationsnummer. Det säkerställer korrekt redovisning av utbetalda medel och redovisade studietimmar, ett krav som Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna måste uppfylla gentemot staten. Likaså sker uppdatering av personuppgifter inom IdrottOnline direkt mot SPAR-registret för att ytterligare öka kvaliteten på adressuppgifter. 

Mer information om IdrottOnline

Personnummer

För att kunna söka LOK-stöd, Idrottslyft och för att utfärda tävlingslicenser behöver vi ha tillgång till personnumret.

Telefon och e-postadress

För att kunna kommunicera och förmedla information behöver vi aktuellt telefonnummer och e-postadress.

Skyddad identitet

Idrottonline innehåller funktioner för att hantera skyddade identiteter.

Tredej part

SOBK lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.

sundsvallenergi resturangchansen     SvenskaSpel-Grasroten