Nyckelregler

Nyckeregler

REGLER FÖR EGET NYCKELINNEHAV I SOBK

Som aktiv skytt (eller förälder till aktiv skytt) i SOBK som representerar föreningen vid i första hand tävling finns möjlighet att ansöka om att få ”egen” nyckel till inomhus- och utomhuslokalen efter ansökan hos styrelsen.

Tanken med detta är att Du som kanske har svårt att träna på de tider som många andra p.g.a. arbete m.m. ska kunna träna på tider som passar Dig (se också punkt 7 nedan).

Ansökan om egen nyckel kan göras tidigast cirka 3 - 4 veckor från det att du betalt medlemskap i föreningen (se också nedan regler/krav för nyckelinnehav).

Grundregeln är att vi alla tränar tillsammans vid ordinarie träningstillfällen för att lära känna varandra och inte tappa det som är den ideella rörelsen styrka: Delad glädje och gemenskap kring något vi har gemensamt och tycker om!

Med nyckelinnehavet följer nedan regler som du godkänner då du kvitterar nyckeln!

 1. För att erhålla egen nyckel enligt ovan krävs att du aktivt tränar (och helst tävlar och representerar föreningen) fullvärdigt medlemskap, (d.v.s. gäller inte familj- eller passiv medlem (s.k. stödmedlemskap).
 2. Nyckeln kvitteras (efter godkännande) och erhålls kostnadsfritt.
 3. Skulle nyckeln förkomma är den som kvitterat nyckeln skyldig att ersätta föreningen med motsvarande tillverkningskostnaden av en ny nyckel samt 50: - i administrativ avgift!
 4. Nyckeln får inte lånas ut!
  Undantag: Styrelsen kommer att tillfälligt låna ut nyckel till skytt/ medlem som satt upp sig på städlista som inte har ”egen” nyckel
 5. Lokalen får endast användas för därför avsett ändamål, bågskytteträning.
  Undantag: Efter godkännande från styrelsen kan lokalen användas för andra ändamål såsom möten/ födelse-dagskalas m.m. Då lokalen är abonnerad för andra ändamål än bågskytte skall detta anslås tydligt på anslagstavlan med relevant information om tider m.m.
 6. Den som avser att använda lokalen för bågskytteträning andra tider än ordinarie träningstider bör informera övriga medlemmar och skyttar om det via t.ex. Face-booksidan Skogskytte Sundsvall eller sätta upp ett anslag i hallen (detta för att möjliggöra spontan-idrottande då det kan inspirera någon som inte planerat träna att träna med dig med vetskapen att få sällskap)! Du som öppnar lokalen ansvar också för att lokalen blir låst varför du i din information bör uppge hur länge du avser att träna så att de som kommer vet.
 7. Lokalen skall lämnas städad och återställd i det skick du själv önskar finna den!
 8. Ingen under 16 år får vistas ensam i lokalen utan målsman eller annan vuxen (brand- och säkerhetsskäl m.m.)!

Övriga undantag från ovan regler beslutas i varje enskilt fall av styrelsen!

OBS! Anslå på anslagstavlan datum och klockslag då du tänker städa så de som tänker träna vet att lokalen då är upptagen!

Antaget vid årsmöte 2015-04-26

Styrelsen Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb


sundsvallenergi resturangchansen     SvenskaSpel-Grasroten